Doa Bapa Kami

Sang Guru kita bersabda: ”Karena itu berdoalah demikian”, lalu diberikannya doa yang memenuhi semua keperluan insani. . . . Baiklah saya kemukakan di sini makna rohaniah Doa Tuhan, sebagai yang saya pahami:

Bapa kami yang di sorga,

Allah, Ibu-Bapa kami, mahaselaras,


Dikuduskanlah nama-Mu,

Yang Esa, yang patut disembah.


Datanglah kerajaan-Mu,

Kerajaan-Mu telah datang; Engkau senantiasa hadir.


Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga

Insafkanlah kami mengetahui, bahwa Allah — seperti di surga, demikian juga di bumi — mahakuasa, mahatinggi.


Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya

Berilah kami kasih karunia untuk hari ini; beri makanlah perasaan kasih yang sangat kelaparan;


Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami;

Dan Kasih dicerminkan dalam kasih;


Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat./span>

Dan Allah tidak membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan melepaskan kami daripada dosa, penyakit, dan maut.


Karena Engkaulah yang empunya Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

Karena Allah itu tidak berhingga, yang mahakuasa, segala Hidup, Kebenaran, Kasih, atas semua — dan Semua.


Dari Ilmupengetahuan dan Kesehatan dengan Kunci untuk Kitab Suci
karangan Mary Baker Eddy, hlm. 16–17